Uspešna implementacija in zaključek

Med septembrom 2023 in marcem 2024 smo v Nektar Naturi intenzivno delali na projektu strateške, trajnostne in krožne transformacije poslovanja podjetja v sklopu faze A – Sklop I Javnega razpisa Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški, trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025. V sklopu projekta smo izoblikovali dolgoročne trajnostne in krožne poslovne strategije podjetja, trajnostne in krožne poslovne modele in aktivnosti ter ugotovili izvedbeni projekt ‘Razvoj nove točilne naprave’, ki bo prispeval k trajnostni in krožni transformaciji podjetja.

Projekt se je izvajal v skladu z NOO, ki je podlaga za koriščenje razpoložljivih sredstev iz Sklada za okrevanje in odpornost. Namen javnega razpisa je strokovna in finančna podpora zagonskim, mikro, majhnim in srednje velikim podjetjem pri intenzivnem procesu trajnostne in krožne transformacije poslovanja, s poudarkom na zasledovanju strateških ciljev učinkovite rabe virov, krožnega gospodarstva, zniževanja negativnih oz. povečevanju pozitivnih vplivov na podnebje in okolje, družbo in ekonomsko skupnost ter posledično povečanju produktivnosti in konkurenčnosti slovenskih podjetij.

Finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa zagotavlja Evropska unija iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost oziroma se pravice porabe zagotavljajo iz podračuna na kateremu se zbirajo sredstva mehanizma za okrevanje in odpornost za financiranje ukrepov iz Načrta za okrevanje in odpornost Republike Slovenije.

Celotni proračun programa: 34.770€

EU-financiranje: 34.770€

Naložbo sofinancira Evropska Unija – NextGeneration EU.